Preguntes freqüents. FAQ.Preguntas frecuentes. FAQ.-->

Preguntes freqüents. FAQ.Preguntas frecuentes. FAQ.

Preguntes freqüents. FAQ.

Puc mantenir una reunió virtual des del meu despatx amb el meu portàtil?

Per descomptat. Si el nostre equip té els requisits mínims, podem usar l’ordinador del despatx amb la nostra càmera web i micròfon. Es recomana usar auriculars en lloc d’altaveus per evitar problemes amb el so.

Es poden enregistrar les videoconferències?

Sí. Les reunions es poden enregistrar, però ha de ser l’amfitrió qui ho faça ja que és l’únic que té permís per fer-ho.

Puc participar en la conferència des de casa?

És clar que sí, encara que la qualitat de l’emissió depèn de la connexió i de l’ample de banda de què disposeu. També funcionarà millor o pitjor depenent dels assistents amb l’àudio i el vídeo actius.

He d’estar connectat per WIFI o únicament per cable?

Es recomana estar connectat per cable ja que generalment la velocitat és superior, encara que totes les proves realitzades amb WIFI han estat satisfactòries, fins i tot fent servir l’Eduroam  de la UV en hores punta.

Puc participar en una reunió amb la meua tauleta o smartphone?

Per descomptat. És necessari tenir instal·lat prèviament el programari Connect Mobile per al nostre sistema operatiu. Està disponible gratuïtament per a iOS, Android i Blackberry.

Hem de tenir en compte que funcionarà millor o pitjor depenent de la tarifa de dades que tinguem contractada, o de la WIFI a què ens connectem.

Es poden usar aquestes sales virtuals per impartir docència?

Efectivament, es poden usar per impartir docència. Únicament s’ha de tenir en compte que, a l’hora de triar sala en la Secretaria Virtual, hem de seleccionar “UVD virtual 2.0 Docència”, i no ‘Reunions’.

Funcionen aquestes sales en iPads o iPhones?

Hi funcionen perfectament, però hem de tenir instal·lat prèviament el Connect Mobile. És gratuït. Mobile per iOS (App Store): http://itunes.apple.com/us/app/adobe-connect-mobile-for-ios/id430437503?mt=8&ign-mpt=uo%3D2

Hi ha sales físiques on puc fer la meua videoconferència?

Qualsevol sala física pot servir si l’ordinador disposa de càmera web i micròfon i compleix els requisits mínims.

També hi ha tres sales multimèdia preparades amb equipament per a la videoconferència:

 • Aula multimèdia – Servei d’Informàtica – Campus de Burjassot
 • UDIE – Servei de Formació Permanent – Campus dels Tarongers
 • Rectorat Nivell 1 – Edifici Rectorat – Campus de Blasco Ibáñez

Així mateix, es disposa d’equipament per a teledocència proporcionat per l’OPEX a altres sales  repartides pels campus:

 • Facultat d’Economia. Sala 5P07B. Campus dels Tarongers
 • Facultat de Psicologia. Aula A-1, tercera planta. Campus de Blasco Ibáñez
 • Instituts d’Investigació de Paterna. ICMOL. Sala 0.8. Campus Burjassot/Paterna
 • Instituts d’Investigació de Paterna. ICMUV. Sala planta baixa. Campus Burjassot/Paterna
 • La Nau. Aula 1. Primer pis. Carrer de la Nau.
 • Unitat Campus de Burjassot. Deganats. Sala de reunions. Campus Burjassot.

La reserva o el suport per a totes aquestes sales no té res a veure amb les reserves realitzades en la Secretaria Virtual. S’ha de contactar amb el responsable de cada sala per consultar-ne la disponibilitat. Per a més informació: multimedia@uv.es.

Quin usuari i contrasenya he d’usar per accedir a la reunió?

Si som personal de la Universitat (PAS o PDI), usarem el nostre usuari i contrasenya de correu de la Universitat per accedir-hi.

Si no disposem d’usuari i contrasenya de la Universitat, hi accedirem com a convidat, tret que l’amfitrió de la reunió ens proporcione un usuari/contrasenya.

Es poden reservar les sales per usar-les a la vesprada o el caps de setmana?

Efectivament es poden realitzar reserves de sales virtuals per fer-les servir fora de l’horari lectiu o els caps de setmana. De vegades cal programar la videoconferència amb un horari que afavorisca l’assistència de persones d’altres països.

Quants assistents, com a màxim, poden participar en una reunió?

És permesa l’assistència de fins un màxim de 99 persones en cada reunió. Únicament hem de saber que, en cas de molts assistents, és interessant per al rendiment de la reunió que s’active únicament el vídeo i àudio dels ponents, no de tots els assistents.

Es pot fer una prova anterior a la reunió?

Per descomptat. De fet, és recomanable. Molts usuaris realitzen dues reserves: una per fer proves uns dies/hores abans i l’altra per a la reunió en qüestió.

Si he enregistrat la reunió, com la puc tornar a veure? La pot veure tothom en diferit?

Si l’amfitrió ha enregistrat la reunió, aquest pot sol·licitar la URL de l’enregistrament a l’administrador de la plataforma mitjançant un correu electrònic a multimedia@uv.es amb l’assumpte SOL·LICITUD DE GRAVACIÓ i la indicació de la sala i la data i hora en què va tenir lloc la reunió.

Què faig si necessite ajuda o suport?

En horari de matí, disposeu del telèfon 963544400 de la Universitat o l’extensió 44400  (Vicente Bresó). També podeu enviar un correu electrònic a multimedia@uv.es.

>> Documentació per a amfitrions i participantsPreguntas frecuentes. FAQ.

¿puedo mantener una reunión virtual desde mi despacho con mi portátil?

Por supuesto. Si nuestro equipo reúne los requisitos mínimos podemos usar nuestro ordenador del despacho con nuestra webcam y micro. Se recomienda usar auriculares en lugar de altavoces para  evitar problemas con el sonido.

¿se pueden grabar las videoconferencias?

Si. Las reuniones se pueden grabar, pero ha de ser el anfitrión el que ponga a grabar la videoconferencia, ya que es el que dispone de permiso para ello.

¿puedo participar en la conferencia desde casa?

Claro que sí. Aunque la calidad de la emisión dependerá de la conexión y ancho de banda que dispongamos en casa. También funcionará mejor o peor dependiendo de los asistentes con el audio y video activo.

¿he de estar conectado por WIFI o únicamente por cable?

Como es normal se recomienda estar conectado por cable ya que la velocidad es superior normalmente. Aunque todas las pruebas realizadas con WIFI han sido satisfactorias, incluso usando la Eduroam de la UV en horas punta.

¿puedo participar en una reunión con mi tablet o smartphone?

Por supuesto. Es necesario tener instalado previamente el software Connect Mobile para nuestro  sistema operativo. Está disponible gratuitamente para iOS, Android y Blackberry.

Hemos de tener en cuenta que funcionará mejor o peor dependiendo de la tarifa de datos que tengamos contratada, o de la WIFI a la que nos conectemos.

¿se pueden usar estas salas virtuales para impartir docencia?

Efectivamente se pueden usar para impartir docencia. Únicamente se ha de tener en cuenta que se debe elegir en la Secretaría Virtual cuando vayamos a reservar la sala “UVD virtual 2.0 Docencia”, y no la de ‘Reuniones’.

¿funcionan estas salas en iPads o iPhones?

Funcionan perfectamente, pero debemos tener instalado previamente el Connect Mobile. Es gratuito.   Mobile para iOS (App Store): http://itunes.apple.com/us/app/adobe-connect-mobile-for-ios/id430437503?mt=8&ign-mpt=uo%3D2

¿existen salas físicas donde pueda acudir para hacer mi videoconferencia?

Cualquier sala física puede servir si el ordenador dispone de webcam, micrófono y cumple los requisitos mínimos.

También existen tres salas multimedia preparadas con equipamiento para la videoconferencia:

 • Aula Multimedia – Servei d’Informàtica – Campus de Burjassot
 • UDIE – Servei de Formació Permanent – Campus de Tarongers
 • Rectorado Nivel 1 – Edificio Rectorado – Campus de Blasco Ibàñez

Asimismo se dispone de equipamiento para teledocencia proporcionado por la OPEX en otras salas  repartidas por los campus:

 • Facultad de Economia. Sala 5P07B. Campus de Tarongers
 • Facultad de Psicologia. Aula A-1 tercera planta. Campus de Blasco Ibáñez
 • Institutos de Investigación Paterna. ICMOL. Sala 0.8. Campus Burjassot/Paterna
 • Institutos de Investigación Paterna. ICMUV. Sala Planta Baja. Campus Burjassot/Paterna
 • La Nau. Aula 1. Primer piso. Calle La Nave.
 • Unitat Campus de Burjassot. Deganats. Sala de Reunions. Campus Burjassot.

La reserva o el soporte para todas estas salas no tiene que ver con las reservas en la  secretaría virtual. Se ha de contactar con el responsable de cada sala para consultar  disponibilidad. Para más información:  multimedia@uv.es

¿qué usuario y contraseña he de usar para acceder a la reunión?

Si somos personal de la Universidad (PAS o PDI) usaremos nuestro usuario y contraseña de correo de la Universidad para acceder.

Si no disponemos de usuario y contraseña de la Universidad accederemos como Invitado, a no ser que el anfitrión de la reunión nos proporcione un usuario/contraseña.

¿se pueden reservar las salas para usarlas por la tarde o fines de semana?

Efectivamente se pueden realizar reservas de salas virtuales para su uso fuera del horario lectivo o fines de semana. En algunos casos nuestra videoconferencia debe realizarse en horarios de otros paises para favorecer la asistencia ¿no?

¿cuántos asistentes como máximo pueden participar?

Se permite hasta un máximo de 99 asistentes a la reunión. Únicamente hemos de saber que en caso de muchos asistentes, es interesante para el rendimiento de la reunión que se active únicamente el vídeo y audio de los ponentes, no de todos los asistentes.

¿se puede hacer una prueba anterior a la reunión?

Por supuesto. De hecho es recomendable.

Muchos usuarios realizan dos reservas: una para hacer pruebas unos días/horas antes y otra para la reunión en cuestión.

Si he grabado mi reunión previamente, ¿cómo la puedo volver a ver? ¿la puede ver todo el mundo en diferido?.

Si el anfitrión hizo la grabación de la reunión, el mismo anfitrión puede solicitar la URL de la grabación al administrador de la plataforma escribiendo un mail a multimedia@uv.es con el asunto SOLICITUD DE GRABACIÓN e indicando la sala, fecha y hora en que se produjo.

¿Qué hago si necesito ayuda o soporte?

En horario de mañanas dispones del teléfono 963544400 de la Universitat o la extensión 44400  (Vicente Bresó), aunque también puedes enviar un mail a multimedia@uv.es.