Què es necessita?¿Qué se necesita?-->

Què es necessita?¿Qué se necesita?

Què es necessita per a participar en una sala virtual?

La plataforma de videoconferències UVD virtuals 2.0 funciona en ordinadors fixos o portàtils amb diferents sistemes operatius (Windows, Mac OS, Linux…) amb diferents navegadors web (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc.) que tinguen instal·lat un Flash Player actualitzat.

        

N’hi ha prou amb una càmera web amb micròfon per fer arribar l’àudio i el vídeo a la resta de participants.

[Test per comprovar si el meu ordinador està preparat per a  Connect]

També és possible participar en una sala des de dispositius portàtils, BlackBerry’s i smartphones amb sistemes Android o iOS (iPhone, iPad, Tablets, etc.). (Vegeu la secció Mobile per a més informació).

Es recomana que els assistents a les sessions utilitzen auriculars en lloc d’altaveus per evitar ressons i sorolls molestos. És habitual la utilització d’auriculars amb micròfon incorporat per a major comoditat.

>>  Qui por usar aquestes sales virtuals?

Qué se necesita para participar en una sala virtual?

La plataforma de videoconfencias UVD virtuales 2.0 funciona en ordenadores fijos o portátiles con distintos sistemas operativos (Windows, Mac OS, Linux…) con diferentes navegadores web (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc.) que tengan instalado un Flash Playerr actualizado.

        

Una webcam con micrófono puede ser suficiente para hacer llegar el audio y video al resto de participantes.

[Test para comprobar si mi ordenador  está preparado para Connect]

También es posible participar en una sala desde dispositivos portátiles, BlackBerry’s y smartphones con sistemas Android o iOS (iPhone, iPad, Tablets, etc) (Ver sección Mobile para más información)

Se recomienda que los asistentes a las sesiones utilicen auriculares, en lugar de altavoces, para evitar ecos y ruidos molestos. Es habitual la utilización de auriculares con micrófono incorporado para mayor comodidad.