Qui por usar aquestes sales?¿Quién puede usar estas salas?-->

Qui por usar aquestes sales?¿Quién puede usar estas salas?

Qui pot usar aquestes sales virtuals?

Pot sol·licitar l’ús d’aquestes sales el personal PDI i PAS de la Universitat de València per mantenir reunions de treball, realitzar videoconferències múltiples, tot evitant així desplaçaments  innecessaris, i fins i tot per a docència.

El sol·licitant de la sala virtual és normalment l’amfitrió (coordinador) de la reunió, i pot convidar fins un màxim de 99 assistents amb qui mantenir la videoconferència. No cal que cap dels participants, ni tan sols l’amfitrió, es trobe dins les instal·lacions de la Universitat.

En aquestes sales poden participar persones convidades a la reunió per l’amfitrió, siguen o no de la Universitat, sense que importe el lloc del món on es troben sempre que disposen d’un equip que complisca els  requisits mínims.

>> Modelos o tipos  de sala¿Quién puede usar estas  salas virtuales?

Puede solicitar el uso de estas salas el personal PDI y PAS de la Universitat de València, para mantener sus reuniones de trabajo, realizar videoconferencias múltiples evitando desplazamientos  innecesarios e incluso para docencia.

El solicitante de la sala virtual será normalmente el anfitrión (coordinador) de la reunión, y podrá invitar hasta un máximo de 99 asistentes con los que podrá mantener la videoconferencia.  Ninguno de los parcipantes, ni siquiera el anfitrión, necesitarán encontrarse físicamente dentro de la Universitat.

En estas salas podrán participar personas que sean invitadas al evento por el anfitrión, sean o no de la Universidad y se encuentren en cualquier lugar del mundo con un equipo que cumpla los  requisitos mínimos.