Com es sol·licita una sala?Cómo se solicita una sala?-->

Com es sol·licita una sala?Cómo se solicita una sala?

Com es sol·licita una sala?

Per sol·licitar una sala virtual UVD 2.0 cal emplenar una sol·licitud de reserva, amb prou antelació a la data de la reunió (normalment un mínim de 24/48 hores).

Les sol·licituds de sales s’han de realitzar mitjançant la Secretaria Virtual de la Universitat (des de la interfície http://correo.uv.es o entrant directament en https://secvirtual.uv.es/inici0).

L’opció que cal seleccionar és ‘Reserva d’espais i recursos’ en la secció ‘Personal’. Per a qualsevol consulta o incidència, hi ha a disposició dels usuaris el correu electrònic multimedia@uv.es.

Una vegada realitzada la reserva, es rep un correu de confirmació d’enviament de la sol·licitud, i posteriorment un altre amb la informació de la sala assignada, la URL i la resta de la informació de la sala virtual de reunions.

Per veure un videotutorial sobre com fer una reserva de sala:

>> Preguntes freqüents. FAQ.

¿Cómo se solicita una sala?

Para organizar una reunión virtual UVD 2.0 es preciso realizar una solicitud de reserva de una sala, pero con antelación suficiente al evento. (normalmente un mínimo de 24/48 horas)

Las solicitudes de salas han de realizarse desde la Secretaría Virtual de la Universitat (desde  la interfaz de http://correo.uv.es o entrando directamente en https://secvirtual.uv.es/inicio).

La opción a seleccionar es ‘Reserva de Espais i recursos’ en la sección ‘Personal’.  Para cualquier consulta o incidencia está disponible el email multimedia@uv.es.

Una vez realizada la reserva, se recibe un correo de confirmación de envío de la solicitud, y posteriormente otro mail con la información de la sala asignada, la URL, y el resto de la información de la sala virtual de reuniones.

Un videotutorial sobre cómo hacer una reserva de sala:

https://mmedia.uv.es/buildhtml?user=breso&path=/avirtual/&name=reser.mp4