Des de dispositius portàtils.Desde dispositivos portátiles.-->

Des de dispositius portàtils.Desde dispositivos portátiles.

Connect Mobile. Videoconferències a la UV des de dispositius portàtils.

Ja és possible usar el nostre iPad, tablet, Smartphone i BlackBerry  —o qualsevol dispositiu amb sistemes iOS i Android— per participar en les sales de reunió virtuals de la UV.

Connect Mobile és una aplicació que complementa la plataforma de videoconferències de la UV i que ens permet participar activament en reunions virtuals de la Universitat de València des de qualsevol lloc, a qualsevol moment i amb qualsevol dispositiu mòbil (iOS i Android). Podrem participar i administrar les nostres reunions des del nostre dispositiu mòbil, mantenir una videoconferència multiusuari amb la càmera del nostre dispositiu, compartir continguts i  presentacions amb altres assistents i col·laborar plenament en la reunió amb pissarres, xats,  enquestes i altres Pods.

Ben aviat es realitzarà una reunió virtual Connect des del Servei d’Informàtica a la qual es podrà inscriure i participar qualsevol PDI i PAS que desitge provar el programari amb el seu dispositiu portàtil.

Així mateix, disposarem al més aviat possible de la traducció de la documentació original (manual d’ús per als participants) al valencià i al castellà.

Un vídeo comercial del producte:

http://www.adobe.com/es/products/adobeconnect/mobile-meetings.html#nerolimedia_split_ado_4024_webnr_051812d_mobile_708x398.mp4

Descarregueu programari Mobile: (Gratuït)

Documentació Mobile per a participants i amfitrions.

Connect Mobile ens permet participar en reunions virtuals organitzades i moderades per  personal de la UV. Aquest servei ja s’oferia m

itjançant la plataforma de videoconferència de la UV amb un navegador web i Flash Player instal·lat. Si desitgeu organitzar una reunió virtual en la plataforma de la UV com a amfitrió, només cal que empleneu prèviament la sol·licitud de sales virtuals des de la Secretaria Virutal. Podeu trobar tota la informació sobre aquest tema en http://reunion.blogs.uv.es o contacteu amb multimedia@uv.es.

Participar en la reunió de prova de Mobile:

Inscripció: Per correu electrònic a multimedia@uv.es amb l’assumpte MOBILE.

Requisits: Tenir prèviament instal·lat el programari Connect Mobile en el dispositiu portàtil que usareu per connectar-vos a la reunió (Ipad, Smartphone, BlackBerry, iPhone, etc.).

Data prevista. 18 de juny de 2013.

Hora de la reunió: De 12.00 a 13.00 hores (s’enviarà un correu electrònic amb recordatori de la reunió el dia 17).

Sala Mobile:  http://encuentro.uv.es/mobile.  S’hi pot accedir amb usuari i contrasenya de la UV.

        Connect Mobile. Videoconferencias en la UV desde dispositivos portátiles.

Ya es posible usar nuestro iPAD, Tablet, Smartphone, BlackBerry -o cualquier dispositivo con sistemas iOS y Android- para participar en las salas de reunión virtuales de la UV.

Connect Mobile es una aplicación que complementa  la plataforma de videoconferencias de la UV y  nos permite participar activamente en reuniones virtuales de la Universitat de València desde cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier dispositivo móvil (iOS y Android).

Podremos participar y administrar nuestras reuniones desde nuestro dispositivo móvil, mantener una videoconferencia multiusuario con la cámara de nuestro dispositivo, compartir contenidos y  presentaciones con otros asistentes y colaborar plenamente en la reunión con pizarras, chats,  encuestas y otros Pods.

En breve se realizará una reunión virtual Connect desde el Servei d’Informàtica en la que podrá inscribirse y participar cualquier PDI y PAS que desee probar el software con su dispositivo portátil participando en la ‘reunión de pruebas de Mobile’.

Asimismo dispondremos  a la mayor brevedad de  la traducción de la documentación original (manual de uso para los participantes)  a castellano/valencià.

Un vídeo comercial del producto:

http://www.adobe.com/es/products/adobeconnect/mobile-meetings.html#nerolimedia_split_ado_4024_webnr_051812d_mobile_708x398.mp4

Descarga de software Mobile: (Gratuito)

Documentación Mobile para participantes y anfitriones.

Adobe Connect Mobile nos permite participar en reuniones virtuales organizadas y moderadas por  personal de la UV., servicio que ya se ofrecía usando la plataforma de videoconferencia de la UV con un navegador web y Flash Player instalado. Si en alguna ocasión se desea organizar una reunión virtual en la plataforma de la UV como anfitrión de la misma,  previamente se deberá  realizar la solicitud de salas virtuales desde la Secretaría Virtual. Toda la información al respecto está disponible en http://reunion.blogs.uv.es o contactando con multimedia@uv.es.

Getting Started Guide – Participantes (Tablets) ›

Getting Started Guide – Anfitriones y Presentadores (Tablets) ›

Getting Started Guide – Participantes (Smart Phones) ›

Getting Started Guide – Anfitriones y Presentadores (Smart Phones) ›

 

Participar en la reunión de prueba de Mobile:

Inscripción: Por correo electrónico en  multimedia@uv.es con el asunto MOBILE.

Requisitos: Tener previamente instalado el software Connect Mobile en el dispositivo portátil que se vaya a usar para conectar al evento (Ipad, Smartphone, BlackBerry, iPhone, etc.)

Fecha prevista. 18 de Junio de 2013

Hora de la reunión:  De 12:00 a 13:00 horas (se enviará mail con recordatorio de evento el día 17)

Sala Mobile:  http://encuentro.uv.es/mobile  accediendo con usuario y contraseña de la UV.